Referat fra Styregruppemøde 20/1-2015

Forslag til dagsorden til Stormøde nr. 2.

 

Velkommen v. Veteranklubben.

 1. Valg af ordstyrer.   Vi foreslår Henning.

 2. Valg af referent.     Vi foreslår Randi

 3. Kort orientering v. Lokalrådet.

           Nye indsatsområder efter afslag på 4 mill.

            Nedenstående er eksempler efter oplæg fra kommunen v. Annika.

   

  F.eks. oprettelse af ”Projektgrupper”

  Som:

  Kommunikationsgruppe

               Fælles kalender for alle foreninger

               Hjemmeside (r)      Alt vedr. EDB

   

  Bosætningsgruppe:

               Velkomstpakke

               Folder mv  til ejendomsmæglere, til nettet o.s.v

   

  Forskønnelsesgruppe:

               Bymidte

               Forbindelse mellem grønne områder og byen.

   

  Festgruppe:

               Høstfest m.v.  Se de gode ideer fra Stormøde 1

   

  O.s.v.     o.sv.

   

  Ovenstående projekter samles i L.U.P.

   

 4. Orientering fra kommunen v. Annika

   

 5. Forslag til projektgrupper fra salen

   

 6. Næste mødedato ?

   

 7. Afslutning v. Veteranklubben

Fremmødte:

MUIF, Øster Egesborg Landsbylaug, Forsamlingshuset, Mern Håndværker og borgerforening, Startskuddet, Lokalrådet Mern, Veteranklubben

Ad1) Henning

Ad2) Henning

Ad3) Randi

Ad4) Lokalrådet orienterede om at Mern og omegn ikke var blevet bevilget 4 mill. fra Landsbypuljen, men at Annika fra kommunen, vil orientere om, hvilke muligheder vi har for støtte fremadrettet.

Annika havde foreslået, at vi for at komme i gang med udvikling af området, kunne oprette forskellige projektgrupper, der hver koncentrerede sig om et bestemt område: kommunikation, bosætning, forskønnelse, arrangementer, Område –Sandvig/ Kindvig, Område- Øster Egesborg/ Røstofte osv.

Ideen med projektgrupperne var, at det ville skabe overblik og fordele arbejdsopgaverne.

Ad5) Annika uddybede ovennævnte med eks. på  hvad vi kunne lave i forbindelse med, at vi havde fået bevilget penge: eks ”tomme” matrikler der kunne opkøbes til istandsættelse eller nedrives og laves til grønne områder med et eller andet formål.. .

Forskønnelsespuljen:

Midler til småprojekter – eks. perlegrus til stier….

Her skulle det være mindre bureaukratisk at få midler. Kommunen har dog endnu ikke udarbejdet arbejdsgangen færdig for hvordan midlerne frigives.

Annika snakkede desuden om muligheden for at lave forskellige interessegrupper eks. læsegrupper, kulturgrupper o.lign.

Pt. har Annika 2-4 timer ugentlig, hvor hun kan være os behjælpelig ved opstået behov, samt hjælpe os med at ansøge om midler til ”næste runde” som bliver til efteråret, med ansøgningsfrist 2. oktober.

Annika opfordrede os til at have et stort projekt/ en vision vi arbejdede på. En attraktion  som ville være unik for området.

( Lokalrådet har ideer omkring Saftstationen og rensningsanlægget)

Foreningerne  gjorde gældende, at der var mange spændende perspektiver i ovenstående, men at vi ikke var der lige nu. Dejligt at vi har Annika at ”trække på” ved behov. Har vi brug for hjælp, går det via Lokalrådet til Annika.

 

Vi har rigtig mange foreninger i området, hvor der sker utrolig mange ting, MEN vi har brug for at lave et samarbejde foreningerne imellem, så vi kan bruge hinanden – hjælpe hinanden i det vi allerede gør, og så stille og roligt lave nye tiltag.

 

Fælles for de fremmødte foreninger var:

-behov for fælles kalender/hjemmeside

-behov for en indsats omkring folk der bosætter sig i området/ velkomstpakke

-arrangementer eks.” fællesspisning- og tag din nabo med, som du måske ikke kender”.

 

Pt. ligger der et arrangement den 26/6-15. Startskuddet i samarbejde med MUIF hvor Henning Stærk musicerer på sportspladsen.

 

Øvrige prioriterede ideer i tilfældig orden:

Fællesspisning med indslag fra lokale kunstnere.

Øl, vin og snapsesmagning

Revy/ dilettant

Sommerfest

Loppemarked

En grøn og indbydende by (Lokalrådet har haft et godt samarbejde med skolen)

Foredrag

Julepynte i byen

 

 

Hvordan kommer vi videre:

 • Formidling af hjemmeside/kalender

 • Arrangementer

 • Bosætning

Hvordan laver vi en fælles kalender/hjemmeside

Den 15.april inviteres foreningerne (efter mailliste fra første Stormøde) til en snak om hjemmeside. Hvad skal den indeholde. Malene – MUIF- laver invitation.

Vi vil bede alle foreninger udarbejde en aktivitetskalender for året og sende den til Randi (randiballe@yahoo.dk), så vi kan samle årets aktiviteter. Den skal være Randi i hænde senest 1.april- 2015

Arrangementer

MUIF og Veteranklubben mødes til videre arbejde om arrangementer

Bosætning

Lokalrådet vil prøve at starte det projekt op

 

NB. Vi snakkede om et ”godt navn” til vores område som jo strækker sig over et stort område. Har nogen en super ide`.

 

 

Randi