Bænke

Rundt langs med sundhedsstien er der placeret flere bænke. Ligeledes er der lavet en lille bro for enden af trampestien på fårefolden, hvor der nu er ved at blive anlagt et større regnvandsbassin.