Høring

Der er nu et dokument til underskrivning hos Min Købmand i Mern, hvis man ønsker at bevare "Den Gamle Købmandsgård" Det er også muligt at skrive en mail til formand Pia på prb2407@hotmail.com.

Købmandsgården 1

Høringsbrev - Ansøgning om nedrivning af Kærmindevej 11 - 13%2c 4735 Mern_119706-18_v1

Høringsbrev

Lokalplan 21M for Mern Bymidte

Lokalplan


Mern Banko

Så er der en ny hjemmeside for Mern Banko

Se den her:

http://www.mernbanko.dk/