• Kom til informationsaften i Mern forsamlingshus onsdag d. 30/10 kl 17. Derefter holder vi Generalforsamling kl. 19.00.

  • Kom til informationsaften i Mern forsamlingshus onsdag d. 30/10 kl 17. Derefter holder vi Generalforsamling kl. 19.00.

Kære Lokalråd

 

Vedlagt til jeres orientering og evt. deltagelse :

 

Invitation til borgermøde om udvikling af to nye bofællesskaber for seniorer og familier.

 

Mødet finder sted mandag den 4. november 2019 fra kl. 17:00 til 20:00 i DGI-huset.

 

Tilmelding til mødet sker på følgende mailadresse:

bofaellesskabvordingborg@domea.dk

 

Detaljeret program vil annonceres i kommunens ugeannonce en uge før mødet.

 

I bedes venligst videresende mailen til lokalrådets medlemmer med flere.

Tak!

 

 

Venlig hilsen

 

Synne Felter

Jurist i Ledelsessekretariatet

 

Vordingborg Kommune

 

 

Der udsendes hermed link til budgetmateriale 2020-2023 der er i høring

 

Materialet kan tilgås ved at klikke på Høring budget 2020-23 på kommunens hjemmeside.

 

1.       Økonomisk overblik

o   Notat – Økonomisk overblik

o   Økonomiaftale 2020

o   Budgetsammendrag – 20-09-19

o   Notat om likviditeten til budget 2020

 

2.       Budgetkatalog – budget 2020-23

o   Budgetkatalog 2020-23

o   Budgetudvidelser til budget 2020

o   Notat – Digitaliseringsprogram 2020-2023

o   Notat – Dagtilbudssatellit på Marienberg

o   Notat – hjemtagelse af rottebekæmpelse

o   Notat – facilitetsundersøgelse på Kultur, Idræt og Fritid

o   Notat – forslag 63 Gebyrordning

o   Notat – forslag 64 Nedlægge bogbussen

Materialet viser både viser muligheder for at øge Vordingborg kommunes indtægter og overblik, samt specifikation af omprioriteringsforslagene fordelt på udvalg/politikområder.

 

3.       Tekniske korrektioner

o   Tekniske korrektioner – 07.08.2019

o   Tekniske korrektioner – 19.09.2019

 

4.       Investeringsoversigt inkl. nye anlægsønsker

o   Investeringsoversigt – 19-09-2019

Materialet viser både de anlægsprojekter der allerede er afsat i flerårsbudgettet samt de forslag til forøgede bevillinger eller helt nye anlægsprojekter.

 

5.       Nøgletal

o   Tal og Fakta om Vordingborg kommune 2019

 

6.       Budgetbemærkninger

o   Budgetbemærkninger – Budget 2020

 

7.       Takster

o   Takstblad 2020 for Vordingborg Kommunes lystbådehavne

o   Forslag til takster 2020

 

8.       Høringssvar

o   Bemærkninger – Hovedudvalget 19-08-2019

o   Fællesmøde Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati og Hovedudvalget – 20-08-2019

o   Udtalelse fra Områdeudvalget for Børn, Familie og Kultur

o   Indkomne høringssvar under Områdeudvalg for Børn, Familie og Kultur

o   Udtalelse fra Områdeudvalget for Sundhed, Ældre, Psykiatri og Handicap

o   Udtalelse fra Områdeudvalget for Sundhed, Ældre, Psykiatri og Handicap 29-05-2019

o   Indkomne høringssvar under Områdeudvalg for Sundhed, Ældre, Psykiatri og Handicap

o   Udtalelse fra Områdeudvalget for Administration og Myndighedsafdelinger

o   Indkomne høringssvar under Områdeudvalg for Administration og Myndighedsafdelinger

o   Indkomne bemærkninger til sparekatalog hvor der skal indtjenes 50 – Byg, Land og Miljø

o   Høringssvar fra 25. april og til 24. maj 2019 til Budgetkatalog 2020

 

Fristen for høring er mandag den 7. oktober 2019 kl. 12.00 og høringssvar vil indgå i Kommunalbestyrelsens behandling af budgettet.

 

Høringssvar skal sendes til mailadressen: horingssvar-budget2020-23@vordingborg.dk

 

Der gøres opmærksom på at allerede tidligere fremsendte høringssvar vedr. budgetkatalog 2020-23 ikke skal fremsendes igen, da de allerede indgår som en del af den videre budgetbehandling.


 

Kære Høringsparter (Lokalråd; Foreninger; Afgivere af høringssvar til Kommuneplan 2018)

 

Et flertal i kommunalbestyrelsen har d. 18. september 2019 vedtaget at sende Planstrategi 2019 i høring. Planstrategien er grundlaget for den kommende revision af kommuneplanen, som forventes at finde sted i 2020-2021. Der vil blive tale om revision af Kommuneplan 2018, som forventes vedtaget oktober 2019.

 

Med strategien er der fokus på 4 områder:

 

-       BÆREDYGTIG UDVIKLING (hvordan FN’s verdensmål skal indarbejdes i planen)

-       LIVET VED VANDET (fokus på de igangværende udviklingsplan for havneområder (Vordingborg, Stege og Præstø, som skal indarbejdes i planen)

-       BESKYTTE LANDSKABET (igangværende landskabsanalysearbejde og ansøgning om udviklingsområder ved Præstø, Stege, Stensved og Nyråd)

-       SIKRE ERHVERVSUDVIKLING (Masnedø efter den nye Storstrømsbro og konsekvensområder omkring virksomheder og tekniske anlæg)

 

Planstrategien er i høring frem til d. 18. november 2019. Høringssvar skal sendes til tekpost@vordingborg.dk

 

Planstrategien kan ses på nedenstående link (eller vedlagte pdf) – hjemmesiden rummer dog en række links, som er baggrundsmateriale for planen.

https://vordingborg.dk/PLANSTRATEGI-2019/