Sunhedsruten - Kirkestien
Den gamle saftstation
Forbi Mern kirke
Videre til anlægget med frugttræerne
Pilen med hindbær

Nyheder

Læs under nyheder. Nu starter Vordingborg Kommune genopretningen af veje og fortove i Mern.

 

Borgermødet er afholdt den 9. april kl. 14.00 i forsamlingshuset. 

Mødet startede med byvandring. Herefter orientering om byfornyelses- og øvrige projekter og deltagelse i work shops. Dagen sluttede med fællesspisning med temaet" Det dansk-syriske køkken". Se mere: artikel i Ugebladet fra uge 14. Vordingborg Kommune har optaget en videofilm fra dagen, der kan ses på You Tube/borgermøde i Mern.

 

STØTTEBEVIS

 

2016

 

Støtte til grønne områder og nye tiltag

 

Bidrag til lokalrådet bruges til pasning af stier, grønne områder, vedligeholdelse af grillhytte, borde, bænke, bro/trappe, motionsredskaber og udendørsaktiviteter.

 

Lokalrådets andre tiltag:

 

Ungdomsklub v. Pia tlf. 5250 8472

 

Integrationsklub v. Lisbet M tlf. 2978 9691

 

Mormorklub v. Lisbeth L tlf. 2041 8812

 

Blomster og Bede gruppen v. Jørgen tlf. 3136 0436

  

30 kr. pr. stk. antal ____

 

Frivillig hjælp 3 Timer Årligt Ja Nej

 

Støttebidrag kan ligeledes indbetales på Lokalrådets konto nr. 0040- 4377 798 959

 

Se vores hjemmeside www.mernogomegn.dk og få et overblik over lokalrådets aktiviteter.

 

Bliv støttemedlem og vær med til at gøre en forskel, til gavn for nuboende og tilflyttere.

  

TAK FOR STØTTEN

 Med venlig hilsen

 John Hove. Formand for lokalrådet K.P. Nielsen Bestyrelsesmedlem Tlf. 25 70 87 99 Email. hove@anarki.dk Tlf. 4278 5530 E Mail kpn1@live.dk

 

 

 • Vordingborg Kommune er ved at udvikle deres nye hjemmeside. Når den er på plads, vil der her være et link til vores lokale udviklingsplan (LUP'en)
 • Velkomstfolder - Fanen: Flyt til Mern - herefter fanen velkomstfolder. - Kan udskrives af alle, der bliver opmærksomme på nye tilflyttere.
 • Ny ungdomsklub i Mern. Se under fanen nyheder.
 • Der er afholdt dialogmøde med politikerne den 19 . januar 2016 kl. 19.00 i Forsamlingshuset.
 • Læs referatet under fanen møder.

Omkring 30 af byens borgere og frivillige i forskellige arbejdsgrupper var mødt op til dialogmødet. Stående tv er Rubin Mikkelsen, der gerne vil lokke liberale erhverv
 til Mern. Foto: Claus Vilhelmsen

Store roser til lokalråd fra politikere

Se helsides indslag i Sjællandske fra den 21. januar side 13.  Billedet: Rubin Mikkelsen fortæller om arbejdet med den lokale udviklingsplan (LUP).

 

 Møns Bank 

Sponsor i 2016 - 5.000,- til vedligeholdelse af grønne områder.

 • 2,5 mill. kroner til byfornyelse i Mern - følg udviklingen på hjemmesiden. Deltag aktivt med ideer.   
 • Positiv udvikling for Vordingborg - Præstø busruten samt link til køreplan.
 • Følg udviklingen omkring Mern Ådal Projektet.
 • Læs velkomstfolder til nye tilflyttere.
 • Skole - Skoletilbud i området.
 • Nyttige links/Boligsiden - Se boliger til salg i Mern og omegn.

 

 Idekontoret er åbnet

Åbningstiden er torsdage fra kl. 13.00 til 17.00. Husk! der er kaffe på kanden - er man heldig måske også kageCool Der altid tid til en hyggelig snak! 

 

Idekontoret Kalvehavevej 6

 

Natur legeredskaberne og grillhytten ved Mern Å
Magasinbænkene til glæde og gavn for brugerne
Broen over Mern Å til Engbo og Mern Ådal
Det rekreative område ved søen/vandreservoiret
Broen til Åbakkehusene

Idekontoret åbner i Mern

 Annika Reynheim Petersen i den røde sofa. Bag hende er det arkitekt Peter Rasmussen samt KP Nielsen og John Hove fra Lokalrådet
 for Mern og Øster Egesborg Sogne.Foto: Nina Lise

Områdefornyelse begynder i den røde sofa

En områdefornyelse på godt 2,5 millioner kroner skal forskønne Mern. Første skridt er åbningen af et projekthus i en nedlagt døgnkiosk midt i byen. Fra 11. november kan borgerne hver torsdag fra klokken 13 til 17 komme forbi og tegne og fortælle deres visioner.

Jeg har købt en rød sofa på et loppemarked, hvor man kan ligge og drømme og filosofere om sin by. Når man rejser sig, er det meningen, at man skal være fuld af gode idéer, siger projektleder Annika Reynheim Petersen fra Vordingborg Kommune.

Vækker opsigt

Idéen med et projekthus er afprøvet på Møn og kører i øjeblikket i Kalvehave. Ifølge Annika Reynheim Petersen er inddragelsen af borgerne unik og vækker opsigt andre steder i landet.

Tidligere bestilte kommunen tre arkitektfirmaer til at tegne tre projekter, man stemte om på et borgermøde. Her bruger vi et år på at lade borgerne komme ind og lege arkitekter. Det er deres livskvalitet, det handler om, forklarer hun.

 

Vi kan bruge din hjælp - til det du er god til - når du har tidSmiler

Fx grønne områder (græsslåning, beskæring af frugttræer mv. samt socialt samvær), opdatering af hjemmeside/IT, projektarbejde, hjælp ved arrangementer.

Ring på 2570 8799 og få mere at vide om, hvordan du kan være en aktiv del af lokalrådet og lokalområdet.

 

 

Broen over åen til grillhytten

Med venlig hilsen

Lokalrådet

Grillhytten hvor alle kan mødes til hyggestunder